Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0011(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0259/2009

Dezbateri :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Voturi :

PV 06/05/2009 - 4.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0352

Proces-verbal
Miercuri, 6 mai 2009 - Strasbourg

2. Sprijin pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) *- Program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistenţă financiară comunitară pentru proiecte din domeniul energiei ***I - Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual (modificare) (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) [COM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistenţă financiară comunitară pentru proiecte din domeniul energiei [COM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Raport referitor la propunerea modificată de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual [COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A6-0278/2009)

Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis şi Reimer Böge şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Andris Piebalgs (membru al Comisiei) şi Mariann Fischer Boel (membră a Comisiei).

Au intervenit: Mario Mauro (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG) şi Vicente Miguel Garcés Ramón (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG).

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Rumiana Jeleva (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Domenico Antonio Basile (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Romana Jordan Cizelj, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Donato Tommaso Veraldi, în numele Grupului ALDE, Guntars Krasts, în numele Grupului UEN, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Pedro Guerreiro, în numele Grupului GUE/NGL, Patrick Louis, în numele Grupului IND/DEM, Sergej Kozlík, neafiliat, Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konstantinos Droutsas, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Costas Botopoulos, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák şi Margaritis Schinas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig şi Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit: Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva şi Eugenijus Maldeikis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.5 al PV din 6.5.2009, punctul 6.8 al PV din 6.5.2009 şi punctul 4.7 al PV din 6.5.2009.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate