Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2593(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0269/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0269/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 4.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0348

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο

4.1. Αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης B6-0269/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0348)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου