Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0022(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0203/2009

Внесени текстове :

A6-0203/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0350

Протокол
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург

4.3. Отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството* * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на относно предложението за решение на Съвета за отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството [COM(2009)0088 - C6-0094/2009 - 2009/0022(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Philippe Morillon (A6-0203/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0350)

Правна информация - Политика за поверителност