Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Andreas Mölzer, kes tegi isikliku märkuse Hans-Peter Martini poolt 24. aprilli 2009. aasta istungi hääletuse ajal esitatud väidete kohta (24.4.2009protokoll punkt 7.3) (asepresident märkis, et seda on juba kontrollitud (24.4.2009protokoll punkt 7.12) ja küsimus on seega lahendatud), ja Hans-Peter Martin, kes tegi isikliku avalduse Andreas Mölzeri sõnavõtu kohta.

°
° ° °

Sõna võttis Beniamino Donnici, kes kommenteeris uuesti presidendi 4. mai 2009. aasta istungil esitatud teadet tema volituste kontrollimise kohta (4.5.2009protokoll punkt 4) (asepresident vastas, et tema kommentaarid esitatakse juhatusele).

4. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


4.1. Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad (hääletus)

4.2. Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide, parlamentaarsetes koostöökomisjonides osalevate delegatsioonide ja mitmepoolsete parlamentaarsete assambleede arv (hääletus)

4.3. Direktiivi 83/515/EMÜ ning 11 vananenud otsuse kehtetuks tunnistamine ühise kalanduspoliitika valdkonnas * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

4.4. 14 vananenud määruse kehtetuks tunnistamine ühise kalanduspoliitika valdkonnas * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

4.5. Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

4.6. Kodukorra muutmine seoses petitsioonide menetlemisega (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

4.7. 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

4.8. Paranduseelarve nr 4/2009 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

4.9. Paranduseelarve nr 5/2009 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

4.10. Televiisorite energiamärgistus (hääletus)

4.11. Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistus (hääletus)

4.12. 2009. aasta teemaprogramm "Valitsusvälised osalejad ja kohalikud ametivõimud arenguprotsessis" (II osa, sihtmeetmed) (hääletus)

4.13. Kodukorra üldine läbivaatamine (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika