Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0248(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0257/2009

Ingediende teksten :

A6-0257/2009

Debatten :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Stemmingen :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0360

Notulen
Woensdag 6 mei 2009 - Straatsburg

6.1. Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, privacybescherming en consumentenbescherming ***II (stemming)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [16497/1/2008 - C6-0068/2009 - 2007/0248(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0360)

Het woord werd gevoerd door:

Hanne Dahl, namens de PPE-DE-Fractie, vóór de stemming, om te vragen het compromisblok, zowel voor de aanbeveling voor de tweede lezing Malcolm Harbour als voor de aanbeveling voor de tweede lezing Catherine Trautmann na de amendementen en niet ervoor, in stemming te brengen (de Voorzitter gaf geen gevolg aan dit verzoek).

Juridische mededeling - Privacybeleid