Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2009. gada 6. maijs - Strasbūra

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Thomas Mann, kurš norādīja, ka sēžu zāli vēlēšanu kampaņai ir izmantojusi persona, kas nav Parlamenta deputāts (sēdes vadītāja viņam atbildēja, ka tas tiks pārbaudīts).

6. Balsošanas laiks (turpinājums)
CRE

6.1. Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi, privātās dzīves un patērētāju tiesību aizsardzība ***II (balsošana)

6.2. Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi ***II (balsošana)

6.3. Eiropas Telekomunikāciju regulatoru organizācija ***II (balsošana)

6.4. Frekvenču joslas, kas rezervējamas mobilajiem sakariem ***I (balsošana)

6.5. Vienlīdzība attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā ***I (balsošana)

6.6. Drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošana strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, un strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti ***I (balsošana)

6.7. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ***I (balsošana)

6.8. Programma ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā ***I (balsošana)

6.9. Direktīvas par kapitāla pietiekamības prasībām (2006/48/EK un 2006/49/EK) ***I (balsošana)

6.10. Kopienas programma īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā ***I (balsošana)

6.11. Dzīvnieku aizsardzība nonāvēšanas laikā * (balsošana)

6.12. Atjaunināta sociālā programma (balsošana)

6.13. Tādu cilvēku aktīva integrācija, kuri ir atstumti no darba tirgus (balsošana)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika