Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Thomas Mann, som meddelade att en person som inte var parlamentsledamot hade gjort reklam för sin valrörelse i kammaren (talmannen svarade att han skulle kontrollera saken).

6. Omröstning (fortsättning)
CRE

6.1. Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, behandling av personuppgifter och integritetsskydd ***II (omröstning)

6.2. Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ***II (omröstning)

6.3. Europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer ***II (omröstning)

6.4. Frekvensband som ska reserveras för mobilkommunikation ***I (omröstning)

6.5. Likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse ***I (omröstning)

6.6. Gravida arbetstagare ***I (omröstning)

6.7. Fonden för justering för globaliseringseffekter ***I (omröstning)

6.8. Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I (omröstning)

6.9. Ändring av kapitalkravsdirektiven (2006/48/EG och 2006/49/EG) ***I (omröstning)

6.10. Gemenskapsprogram för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision ***I (omröstning)

6.11. Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning * (omröstning)

6.12. Förnyad social agenda (omröstning)

6.13. Aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy