Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2012(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0262/2009

Debatter :

PV 06/05/2009 - 13
CRE 06/05/2009 - 13

Omröstningar :

PV 07/05/2009 - 9.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0386

Protokoll
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg

13. Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser ***I - Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om domar i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet * - Utveckling av ett EU-område för straffrättskipning (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett förfarande för förhandling och ingående av bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser [KOM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A6-0270/2009)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om införande av ett förfarande för förhandling och ingående av bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet, samt avseende tillämplig lag i mål om underhållsskyldighet [KOM(2008)0894 - C6-0035/2009 - 2008/0266(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Gérard Deprez (A6-0265/2009)

Betänkande om utveckling av ett EU-område för straffrättskipning [2009/2012(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Maria Grazia Pagano (A6-0262/2009)

Tadeusz Zwiefka redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Gérard Deprez och Maria Grazia Pagano redogjorde för betänkandena.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) och Jan Kohout (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Gérard Deprez (ordförande för utskottet LIBE), Csaba Sógor för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Luca Romagnoli, grupplös, Panayiotis Demetriou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jacques Barrot, Jan Kohout, Tadeusz Zwiefka, Gérard Deprez och Maria Grazia Pagano.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.12 i protokollet av den 7.5.2009 och punkt 9.15 i protokollet av den 7.5.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy