Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 6 maja 2009 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

14. Tura pytań (pytania do Rady)
CRE

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0231/2009).

Pytanie 1 (Manuel Medina Ortega): Ochrona europejskiej twórczości kulturowej

Jan Kohout (urzędujący Przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manuel Medina Ortega i Paul Rübig.

Pytanie 2 (Gay Mitchell): Zmiany klimatu

Jan Kohout udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Avril Doyle (zastępczyni autora).

Pytanie 3 (Avril Doyle): Traktat lizboński a prezydencja Czech

Jan Kohout udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Avril Doyle, Paul Rübig i Bernd Posselt.

Pytanie 4 (Bernd Posselt): Chorwacja, Macedonia i Europa Południowo-Wschodnia

Jan Kohout udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Bernd Posselt.

Pytanie 5 (Claude Moraes): Ochrona najbardziej narażonych w obliczu kryzysu gospodarczego

Jan Kohout udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Emine Bozkurt (zastępczyni autora) i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Europejski pakt na rzecz zatrudnienia

Jan Kohout udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 7 (Justas Vincas Paleckis): Opieka zdrowotna za granicą

Jan Kohout udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Justas Vincas Paleckis.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności