Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 6. mája 2009 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

14. Hodina otázok (pre Radu)
CRE

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0231/2009).

Otázka č. 1 (Manuel Medina Ortega):

Jan Kohout (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega a Paul Rübig.

Otázka č. 2 (Gay Mitchell): Zmena klímy

Jan Kohout odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktorú položila Avril Doyle (v zastúpení autora).

Otázka č. 3 (Avril Doyle): Lisabonská zmluva a české predsedníctvo

Jan Kohout odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Avril Doyle, Paul Rübig a Bernd Posselt.

Otázka č. 4 (Bernd Posselt): Chorvátsko, Macedónsko a juhovýchodná Európa

Jan Kohout odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 5 (Claude Moraes): Ochrana osôb, ktoré sú najzraniteľnejšie voči hospodárskej kríze

Jan Kohout odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Emine Bozkurt (v zastúpení autora) a Justas Vincas Paleckis.

Otázka č. 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Európsky pakt pre zamestnanosť

Jan Kohout odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 7 (Justas Vincas Paleckis): Zdravotná starostlivosť v zahraničí

Jan Kohout odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Justas Vincas Paleckis.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia