Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 6. maj 2009 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

14. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
CRE

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0231/2009).

Vprašanje 1 (Manuel Medina Ortega): Zaščita evropskega kulturnega ustvarjanja

Jan Kohout (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Manuel Medina Ortega in Paul Rübig.

Vprašanje 2 (Gay Mitchell): Podnebne spremembe

Jan Kohout je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je zastavila Avril Doyle (namesto vlagatelja).

Vprašanje 3 (Avril Doyle): Lizbonska pogodba in češko predsedstvo

Jan Kohout je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Avril Doyle, Paul Rübig in Bernd Posselt.

Vprašanje 4 (Bernd Posselt): Hrvaška, Makedonija in jugovzhodna Evropa

Jan Kohout je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 5 (Claude Moraes): Zaščita najranljivejših v gospodarski krizi

Jan Kohout je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih zastavila Emine Bozkurt (namesto vlagatelja) in Justas Vincas Paleckis.

Vprašanje 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Evropski pakt zaposlovanja

Jan Kohout je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 7 (Justas Vincas Paleckis): Zdravstveno varstvo v tujini

Jan Kohout je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Justas Vincas Paleckis.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov