Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2169(INL)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0043/2009

Debatten :

PV 06/05/2009 - 15
CRE 06/05/2009 - 15

Stemmingen :

PV 07/05/2009 - 9.18
CRE 07/05/2009 - 9.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0389

Notulen
Woensdag 6 mei 2009 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 20.00 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

15. Nieuwe rol en verantwoordelijkheden van het Parlement bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon - Gevolgen van het Verdrag van Lissabon voor de ontwikkeling van het institutionele evenwicht van de EU - Ontwikkeling van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen in het kader van het Verdrag van Lissabon - Financiële aspecten van het Verdrag van Lissabon - Implementatie van het burgerinitiatief (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de nieuwe rol en bevoegdheden van het Parlement bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon [2008/2063(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Jo Leinen (A6-0145/2009)

Verslag over de gevolgen van het Verdrag van Lissabon voor de ontwikkeling van het institutionele evenwicht van de Europese Unie [2008/2073(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

Verslag over de ontwikkeling van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen in het kader van het Verdrag van Lissabon [2008/2120(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0133/2009)

Verslag over de financiële aspecten van het Verdrag van Lissabon [2008/2054(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

Verslag met het verzoek aan de Commissie om een voorstel in te dienen voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de implementatie van het burgerinitiatief [2008/2169(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene, Elmar Brok, Catherine Guy-Quint en Sylvia-Yvonne Kaufmann leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie).

De voorzitter deelt mede dat hij de Voorzitter en het Bureau zal voorstellen om bij de tekst van het Verdrag van Lissabon de vijf verslagen van de gecombineerde behandeling en de desbetreffende inleidingen van de rapporteurs en van Margot Wallström te publiceren.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Andrew Duff (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Thijs Berman (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Danutė Budreikaitė (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Georgios Papastamkos (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Evelyne Gebhardt (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Oldřich Vlasák (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Johannes Voggenhuber (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Carlos Carnero González (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Maria da Assunção Esteves, namens de PPE-DE-Fractie, Jo Leinen, namens de PSE-Fractie, Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie, Johannes Voggenhuber, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Roger Helmer, niet-ingeschrevene, Alain Lamassoure en Adrian Severin.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Wielowieyski, Milan Horáček, Bastiaan Belder, Jana Bobošíková, Richard Corbett, Anne E. Jensen, Michael Henry Nattrass, Roberto Fiore, Paul Rübig, Libor Rouček, Kyösti Virrankoski, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Costas Botopoulos, Justas Vincas Paleckis en Avril Doyle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Daniel Hannan, Paul Rübig, Richard Corbett, Bernard Wojciechowski, Ewa Tomaszewska en Syed Kamall.

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström, Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene en Catherine Guy-Quint.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 7.5.2009, punt 9.16 van de notulen van 7.5.2009, punt 9.17 van de notulen van 7.5.2009, punt 9.3 van de notulen van 7.5.2009 en punt 9.18 van de notulen van 7.5.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid