Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2169(INL)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0043/2009

Debaty :

PV 06/05/2009 - 15
CRE 06/05/2009 - 15

Głosowanie :

PV 07/05/2009 - 9.18
CRE 07/05/2009 - 9.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0389

Protokół
Środa, 6 maja 2009 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.00 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

15. Nowa rola i obowiązki Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego - Wpływ traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi instytucjonalnej w Unii Europejskiej - Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony - Aspekty finansowe traktatu lizbońskiego - Wdrażanie inicjatywy obywatelskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego [2008/2063(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Jo Leinen (A6-0145/2009)

Sprawozdanie w sprawie wpływu traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi instytucjonalnej w Unii Europejskiej [2008/2073(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

Sprawozdanie w sprawie rozwoju stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony [2008/2120(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A6-0133/2009)

Sprawozdanie w sprawie aspektów finansowów traktatu lizbońskiego [2008/2054(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

Sprawozdanie w sprawie wezwania Komisji do przedstawienia wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania inicjatywy obywatelskiej [2008/2169(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene, Elmar Brok, Catherine Guy-Quint i Sylvia-Yvonne Kaufmann przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Margot Wallström (wiceprzewodnicząca Komisji).

Przewodniczący ogłosił, że zaproponuje Przewodniczącemu i Prezydium opublikowanie, łącznie z traktatem z Lizbony, pięciu sprawozdań będących przedmiotem wspólnej dyskusji oraz odpowiednich wystąpień sprawozdawców i Margot Wallström.

Głos zabrali: Michael Gahler (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Andrew Duff (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Thijs Berman (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Danutė Budreikaitė (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Georgios Papastamkos (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Evelyne Gebhardt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Oldřich Vlasák (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Johannes Voggenhuber (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Carlos Carnero González (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Maria da Assunção Esteves w imieniu grupy PPE-DE, Jo Leinen w imieniu grupy PSE, Andrew Duff w imieniu grupy ALDE, Johannes Voggenhuber w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Roger Helmer niezrzeszony, Alain Lamassoure i Adrian Severin.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Andrzej Wielowieyski, Milan Horáček, Bastiaan Belder, Jana Bobošíková, Richard Corbett, Anne E. Jensen, Michael Henry Nattrass, Roberto Fiore, Paul Rübig, Libor Rouček, Kyösti Virrankoski, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Costas Botopoulos, Justas Vincas Paleckis i Avril Doyle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Daniel Hannan, Paul Rübig, Richard Corbett, Bernard Wojciechowski, Ewa Tomaszewska i Syed Kamall.

Głos zabrali: Margot Wallström, Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene i Catherine Guy-Quint.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 7.5.2009, pkt 9.16 protokołu z dnia 7.5.2009, pkt 9.17 protokołu z dnia 7.5.2009, pkt 9.3 protokołu z dnia 7.5.2009 i pkt 9.18 protokołu z dnia 7.5.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności