Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2169(INL)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0043/2009

Rozpravy :

PV 06/05/2009 - 15
CRE 06/05/2009 - 15

Hlasovanie :

PV 07/05/2009 - 9.18
CRE 07/05/2009 - 9.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0389

Zápisnica
Streda, 6. mája 2009 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 20.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

15. Nová úloha a kompetencie Európskeho parlamentu pri vykonávaní Lisabonskej zmluvy - Vplyv Lisabonskej zmluvy na zvyšovanie inštitucionálnej rovnováhy EÚ - Rozvoj vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi podľa Lisabonskej zmluvy - Finančné hľadiská Lisabonskej zmluvy - Vykonávanie iniciatívy občanov (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Nová úloha a kompetencie Európskeho parlamentu pri vykonávaní základe Lisabonskej zmluvy [2008/2063(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Jo Leinen (A6-0145/2009)

Správa: Vplyv Lisabonskej zmluvy na zvyšovanie inštitucionálnej rovnováhy Európskej únie [2008/2073(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

Správa: Rozvoj vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi podľa Lisabonskej zmluvy [2008/2120(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Elmar Brok (A6-0133/2009)

Správa: Finančné hľadiská Lisabonskej zmluvy [2008/2054(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

Správa: Výzva Komisii na predloženie návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní iniciatívy občanov [2008/2169(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene, Elmar Brok, Catherine Guy-Quint a Sylvia-Yvonne Kaufmann uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie).

Predseda oznámil, že predsedovi a predsedníctvu navrhne uverejniť spolu s textom Lisabonskej zmluvy aj 5 správ, ktoré sú predmetom spoločnej rozpravy, ako aj príslušné vystúpenia spravodajcov a podpredsedníčky Komisie Margot Wallströmovej.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Andrew Duff (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Thijs Berman (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Danutė Budreikaitė (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Georgios Papastamkos ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Evelyne Gebhardt (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Oldřich Vlasák (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Johannes Voggenhuber (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Carlos Carnero González (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Maria da Assunção Esteves za skupinu PPE-DE, Jo Leinen za skupinu PSE, Andrew Duff za skupinu ALDE, Johannes Voggenhuber za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Roger Helmer nezávislý poslanec, Alain Lamassoure a Adrian Severin.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Wielowieyski, Milan Horáček, Bastiaan Belder, Jana Bobošíková, Richard Corbett, Anne E. Jensen, Michael Henry Nattrass, Roberto Fiore, Paul Rübig, Libor Rouček, Kyösti Virrankoski, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Costas Botopoulos, Justas Vincas Paleckis a Avril Doyle.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Daniel Hannan, Paul Rübig, Richard Corbett, Bernard Wojciechowski, Ewa Tomaszewska a Syed Kamall.

Vystúpili: Margot Wallström, Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene a Catherine Guy-Quint.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.2 zápisnice zo dňa 7.5.2009, bod 9.16 zápisnice zo dňa 7.5.2009, bod 9.17 zápisnice zo dňa 7.5.2009, bod 9.3 zápisnice zo dňa 7.5.2009 a bod 9.18 zápisnice zo dňa 7.5.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia