Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen *- Yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskeva talouden elvytysohjelma ***I - 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen (keskustelu)
 3.Pääomavaatimuksia koskevat direktiivit (2006/48/EY ja 2006/49/EY) ***I - Yhteisön ohjelma rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi ***I
 4.Äänestykset
  
4.1.Pysyvien valiokuntien toimivalta (äänestys)
  
4.2.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärä (äänestys)
  
4.3.Direktiivin ja yhteisen kalastuspolitiikan alalla tehtyjen 11 vanhentuneen päätöksen kumoaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.4.Yhteisen kalastuspolitiikan alalla annettujen 14 vanhentuneen asetuksen kumoaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.5.Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.6.Vetoomuksia koskeva menettely (työjärjestyksen osan VIII muuttaminen) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.7.17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.8.Lisätalousarvio nro 4/2009 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.9.Lisätalousarvio nro 5/2009 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.10.Televisioiden energiamerkinnät (äänestys)
  
4.11.Kotitalouksien jäähdytyslaitteiden energiamerkinnät (äänestys)
  
4.12.Teemaohjelmaan "Valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten rooli kehityksessä" liittyvä vuotuinen toimintaohjelma vuodelle 2009 (Osa II: kohdennetut hankkeet) (äänestys)
  
4.13.Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen muuttaminen (äänestys)
 5.Parlamentin puhemiehen puhe
 6.Äänestykset (jatkoa)
  
6.1.Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut, yksityisyyden suoja ja kuluttajansuoja ***II (äänestys)
  
6.2.Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut ***II (äänestys)
  
6.3.Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ja virasto ***II (äänestys)
  
6.4.Maanpäälliseen matkaviestinliikenteeseen varattavat taajuusalueet ***I (äänestys)
  
6.5.Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin ***I (äänestys)
  
6.6.Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä ***I (äänestys)
  
6.7.Euroopan globalisaatiorahasto ***I (äänestys)
  
6.8.Yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskeva talouden elvytysohjelma ***I (äänestys)
  
6.9.Pääomavaatimuksia koskevat direktiivit (2006/48/EY ja 2006/49/EY) ***I (äänestys)
  
6.10.Yhteisön ohjelma rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi ***I (äänestys)
  
6.11.Eläinten suojelu lopettamisen yhteydessä * (äänestys)
  
6.12.Uudistettu sosiaalinen toimintaohjelma (äänestys)
  
6.13.Työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistäminen (äänestys)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Parlamentin kokoonpano
 10.Yhdistyneiden Kansakuntien rasisminvastaisen maailmankonferenssin päätelmät (DURBAN II – Geneve) (keskustelu)
 11.Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2008 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka (keskustelu)
 12.Euroopan pakolaisrahaston perustaminen vuosiksi 2008–2013 ***I - Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevat vähimmäisvaatimukset (uudelleenlaatiminen) ***I - Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus (uudelleenlaatiminen) ***I - Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkien vertailua varten (uudelleenlaatiminen) ***I - Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustaminen ***I (keskustelu)
 13.Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtävät kahdenväliset sopimukset, jotka koskevat sopimusvelvoitteisiin ja sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavaa lakia ***I - Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtävät kahdenväliset sopimukset, jotka koskevat tuomioita ja oikeuden päätöksiä avioliittoa, vanhempainvastuuta ja elatusvelvollisuutta koskevissa asioissa * - EU:n rikosoikeudellisen alueen kehittäminen (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 15.Parlamentin uusi rooli ja vastuu Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa - Euroopan unionin institutionaalinen tasapaino - Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehitys Lissabonin sopimuksen tultua voimaan - Lissabonin sopimuksen rahoituskysymykset - Kansalaisaloitetta koskevien määräysten täytäntöönpano (keskustelu)
 16.Äänestysselitykset
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (201 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (3951 kb) 
 
Pöytäkirja (159 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (508 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3051 kb) 
 
Pöytäkirja (229 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (480 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2345 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö