Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2009. május 6., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) *- Energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program ***I - A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása (vita)
 3.Tőkekövetelményekről szóló irányelvek (2006/48/EK és 2006/49/EK) ***I - A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területét támogató közösségi program ***I
 4.Szavazások órája
  
4.1.Az állandó bizottságok hatáskörei (szavazás)
  
4.2.Az interparlamentáris küldöttségek, a vegyes parlamenti bizottságok melletti küldöttségek, valamint a parlamenti együttműködési bizottságok és a multilaterális parlamenti közgyűlések melletti küldöttségek száma (szavazás)
  
4.3.Egy irányelv és 11 elavult határozat hatályon kívül helyezéséről a közös halászati politika területén * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.4.14 elavult rendelet hatályon kívül helyezése a közös halászati politika területén * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.5.A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.6.Az eljárási szabályzat petíciós eljárásra vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.7.A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.8.4/2009. sz. költségvetési módosítás (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.9.5/2009. sz. költségvetési módosítás (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.10.A televíziókészülékek energiafogyasztásának feltüntetése (szavazás)
  
4.11.A háztartási hűtőgépek energiafogyasztásának feltüntetése (szavazás)
  
4.12.A "nem-állami szereplők és helyhatóságok a fejlesztésben" c. tematikus programra vonatkozó éves akcióprogram (2009) (II. rész: célzott tevékenységek) (szavazás)
  
4.13.Az eljárási szabályzat általános felülvizsgálata (szavazás)
 5.A Parlament elnökének beszéde
 6.Szavazások órája (folytatás)
  
6.1.Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, a magánélet és a fogyasztók védelme ***II (szavazás)
  
6.2.Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások ***II (szavazás)
  
6.3.Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete és e testület Hivatalának létrehozása ***II (szavazás)
  
6.4.A mobilkommunikáció számára fenntartandó frekvenciasávok ***I (szavazás)
  
6.5.Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód ***I (szavazás)
  
6.6.A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása ***I (szavazás)
  
6.7.Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap ***I (szavazás)
  
6.8.Energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program ***I (szavazás)
  
6.9.Tőkekövetelményekről szóló irányelvek (2006/48/EK és 2006/49/EK) ***I (szavazás)
  
6.10.A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területét támogató közösségi program ***I (szavazás)
  
6.11.Az állatok védelme leölésük pillanatában * (szavazás)
  
6.12.Megújított szociális menetrend (szavazás)
  
6.13.A munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadása (szavazás)
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A Parlament tagjai
 10.A rasszizmusról szóló ENSZ konferencia (Durban II - Genf) következtetései (vita)
 11.Emberi jogok világszerte (2008) és az Európai Unió vonatkozó politikája (vita)
 12.Az Európai Menekültügyi Alap a 2008–2013-as időszakban ***I - A menedékkérők befogadásának minimumszabályai (átdolgozás) ***I - Egy harmadik országból származó, vagy hontalan személy által az egyik tagállamban benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelem (átdolgozás) ***I - Az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” rendszer létrehozása (átdolgozás) ***I - Az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozása ***I (vita)
 13.A tagállamok és harmadik országok között ágazati kérdésekben létrejövő, a szerződéses kötelezettségekre és a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló kétoldalú megállapodások ***I - Kétoldalú megállapodások a tagállamok és harmadik országok között a házassági ügyek, a szülői felelősség és a tartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról * - Büntetőjogi térség kialakítása az Európai Unióban (vita)
 14.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 15.A Parlament új szerepe és kötelezettségei a Lisszaboni Szerződés tekintetében - A Lisszaboni Szerződés hatása az Európai Unió intézményi egyensúlyának alakulására - Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok fejlődése a Lisszaboni Szerződés keretében - A Lisszaboni Szerződés pénzügyi vonatkozásai - Az állampolgári kezdeményezés végrehajtása (vita)
 16.A szavazáshoz fűzött indokolások
 17.A következő ülésnap napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (190 kb) Jelenléti ív (63 kb)    Név szerinti szavazás (3951 kb) 
 
Jegyzőkönyv (161 kb) Jelenléti ív (24 kb) A szavazások eredményei (627 kb) Név szerinti szavazás (3045 kb) 
 
Jegyzőkönyv (245 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredményei (600 kb) Név szerinti szavazás (2340 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat