Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Parama kaimo plėtrai naudojant Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) *. Programa, skirta ekonomikos gaivinimui teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams ***I. 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo pakeitimas (diskusijos)
 3.Finansų rinka: centrinių įstaigų kontroliuojami bankai, tam tikrų nuosavų lėšų straipsniai, didelės pozicijos, priežiūros priemonės ir krizių valdymas (Kapitalo reikalavimų direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB dalinis keitimas) ***I . Bendrijos finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito programa ***I
 4.Balsuoti skirtas laikas
  
4.1.Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir veiklos kryptys (balsavimas)
  
4.2.Tarpparlamentinių delegacijų, Jungtinių parlamentinių komitetų delegacijų ir Bendradarbiavimo parlamentinių komitetų ir daugiašalių parlamentinių asamblėjų delegacijų skaičius (balsavimas)
  
4.3.Direktyvos ir vienuolikos nebeaktualių bendrosios žuvininkystės politikos srities sprendimų panaikinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.4.14 nebeaktualių bendrosios žuvininkystės politikos srities reglamentų panaikinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.5.Parama kaimo plėtrai naudojant Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.6.Darbo tvarkos taisyklių straipsnių dėl peticijų peržiūra (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.7.2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo pakeitimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.8.Taisomojo biudžeto projektas Nr.4/2009 (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.9.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2009 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.10.Energijos sunaudojimo ženklinimas ant televizorių (balsavimas)
  
4.11.Energijos sunaudojimo ženklinimas ant buitinių šaldymo prietaisų (balsavimas)
  
4.12.2009 m. kasmetinė veiksmų programa teminei programai „Nevalstybinių subjektų ir vietos valdžios institucijų vaidmuo vystymosi procese“ (balsavimas)
  
4.13.Darbo tvarkos taisyklių bendra peržiūra (balsavimas)
 5.Parlamento Pirmininko kalba
 6.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
6.1.Elektroninių ryšių tinklas ir paslaugos, privataus gyvenimo ir vartotojų apsauga ***II (balsavimas)
  
6.2.Elektroninių ryšių tinklas ir paslaugos ***II (balsavimas)
  
6.3.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) ir Biuras ***II (balsavimas)
  
6.4.Dažnių juostos judriajam ryšiui ***I (balsavimas)
  
6.5.Vienodas požiūris į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris ***I (balsavimas)
  
6.6.Geresnės nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas ***I (balsavimas)
  
6.7.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ***I (balsavimas)
  
6.8.Programa, skirta ekonomikos gaivinimui teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams ***I (balsavimas)
  
6.9.Kapitalo reikalavimų direktyvos 2006/48/EB ir 2006/49/EB ***I (balsavimas)
  
6.10.Bendrijos finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito programa ***I (balsavimas)
  
6.11.Gyvūnų apsauga juos žudant * (balsavimas)
  
6.12.Atnaujinta socialinė darbotvarkė (balsavimas)
  
6.13.Iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvi įtrauktis (balsavimas)
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Parlamento sudėtis
 10.Jungtinių Tautų konferencijos rasizmo klausimais (DURBAN II - Ženeva) išvados (diskusijos)
 11.2008 m. metinė ataskaita dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje (diskusijos)
 12.Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiui (Sprendimo Nr. 573/2007/EB keitimas iš dalies) ***I - Minimalios normos dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (nauja redakcija) ***I - Trečiosios šalies piliečio arba pilietybės neturinčio asmens vienoje iš valstybių narių pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas (nauja redakcija) ***I - Sistemos „Eurodac“ sukūrimas siekiant palyginti pirštų atspaudus ***I - Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimas ***I (diskusijos)
 13.Dvišaliai valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimai dėl sektorių klausimų ir dėl sutartinėms ir nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės ***I - Valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliai susitarimai dėl teismo sprendimų ir nutarčių, susijusių su santuoka, tėvų atsakomybe ir išlaikymo prievolėmis * - ES baudžiamojo teisingumo erdvės raida (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 15.Parlamento naujas vaidmuo ir atsakomybė įgyvendinant Lisabonos sutartį - Lisabonos sutarties poveikis Europos Sąjungos institucijų pusiausvyros vystymuisi - Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių plėtojimas pagal Lisabonos sutartį - Lisabonos sutarties finansiniai aspektai - Piliečių iniciatyvos įgyvendinimas (diskusijos)
 16.Paaiškinimai dėl balsavimo
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (199 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3951 kb) 
 
Protokolas (156 kb) Dalyvių sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (593 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3057 kb) 
 
Protokolas (242 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (694 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2412 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika