Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2009. gada 6. maijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) *- Programma ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā ***I - 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums par daudzgadu finanšu shēmu (grozījums) (debates)
 3.Direktīvas par kapitāla pietiekamības prasībām (2006/48/EK un 2006/49/EK) ***I - Kopienas programma īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā ***I
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Pastāvīgo komiteju kompetences (balsošana)
  
4.2.Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās parlamentārajās komitejās, kā arī delegāciju parlamentārajās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits (balsošana)
  
4.3.Vienas direktīvas un 11 novecojušu lēmumu atcelšana kopējās zivsaimniecības politikas jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
4.4.14 novecojušu regulu atcelšana kopējās zivsaimniecības politikas jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
4.5.Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
4.6.Reglamenta pārskatīšana attiecībā uz lūgumrakstu procedūru (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
4.7.2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums par daudzgadu finanšu shēmu (grozījums) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
4.8.Budžeta grozījums Nr. 4/2009 (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
4.9.Budžeta grozījums Nr. 5/2009 (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
4.10.Televizoru energoefektivitātes marķējums (balsošana)
  
4.11.Mājsaimniecības ledusskapju un saldētavu energoefektivitātes marķējums (balsošana)
  
4.12.2009. gada rīcības programma nevalstiskajiem dalībniekiem un vietējām varas iestādēm attīstības jomā (II daļa. Mērķprojekti) (balsošana)
  
4.13.Reglamenta vispārēja pārskatīšana (balsošana)
 5.Parlamenta priekšsēdētāja uzruna
 6.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
6.1.Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi, privātās dzīves un patērētāju tiesību aizsardzība ***II (balsošana)
  
6.2.Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi ***II (balsošana)
  
6.3.Eiropas Telekomunikāciju regulatoru organizācija ***II (balsošana)
  
6.4.Frekvenču joslas, kas rezervējamas mobilajiem sakariem ***I (balsošana)
  
6.5.Vienlīdzība attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā ***I (balsošana)
  
6.6.Drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošana strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, un strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti ***I (balsošana)
  
6.7.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ***I (balsošana)
  
6.8.Programma ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā ***I (balsošana)
  
6.9.Direktīvas par kapitāla pietiekamības prasībām (2006/48/EK un 2006/49/EK) ***I (balsošana)
  
6.10.Kopienas programma īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā ***I (balsošana)
  
6.11.Dzīvnieku aizsardzība nonāvēšanas laikā * (balsošana)
  
6.12.Atjaunināta sociālā programma (balsošana)
  
6.13.Tādu cilvēku aktīva integrācija, kuri ir atstumti no darba tirgus (balsošana)
 7.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Parlamenta sastāvs
 10.Apvienoto Nāciju Organizācijas rasisma jautājumiem veltītās konferences secinājumi (Durbana II - Ženēva) (debates)
 11.2008. gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politika cilvēktiesību jomā (debates)
 12.Eiropas Bēgļu fonds 2008.–2013. gadam ***I - Obligāti standarti patvēruma meklētāju uzņemšanai (pārstrādāta versija) ***I - Starptautiskās aizsardzības pieteikums, ko trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks iesniedzis kādā no dalībvalstīm (pārstrādātā redakcija) ***I - Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas „Eurodac” izveide (pārstrādāta redakcija) ***I - Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izveidošana ***I (debates)
 13.Divpusēji nolīgumi starp dalībvalstīm un trešām valstīm, kuri saistīti ar nozaru jautājumiem un attiecas uz tiesību aktiem, kas piemērojami līgumiskām un ārpuslīgumiskām saistībām ***I - Divpusēji nolīgumi starp dalībvalstīm un trešām valstīm par spriedumiem un lēmumiem ģimenes tiesību lietās, vecāku atbildības lietās un uzturēšanas pienākumu lietās * - ES krimināltiesiskuma telpas izveide (debates)
 14.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 15.Parlamenta jaunā loma un pienākumi saskaņā ar Lisabonas līgumu - Lisabonas līguma ietekme uz ES institūciju līdzsvara izveidi - Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecību veicināšana saskaņā ar Lisabonas līgumu - Lisabonas līguma finansiālie aspekti - Pilsoņu iniciatīvas īstenošana (debates)
 16.Balsojuma skaidrojumi
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (198 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (3951 kb) 
 
Protokols (155 kb) Apmeklējumu reģistrs (24 kb) Balsošanas rezultāti (556 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (2493 kb) 
 
Protokols (232 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (690 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1924 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika