Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 6. maj 2009 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) *- Program za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom ***I - Sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 (razprava)
 3.Finančni trg: banke, pridružene centralnim institucijam, nekatere postavke lastnih sredstev, velika izpostavljenost, nadzorni režimi in krizno upravljanje (spremembe direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES) ***I - Program za podpiranje posebnih dejavnosti na področju finančnih storitev, računovodskega poročanja in revizije ***I
 4.Čas glasovanja
  4.1.Pristojnosti stalnih odborov (glasovanje)
  4.2.Število medparlamentarnih delegacij, delegacij skupnih parlamentarnih odborov in delegacij odborov za parlamentarno sodelovanje ter večstranskih parlamentarnih skupščin (glasovanje)
  4.3.Razveljavitev Direktive 83/515/EGS in 11 zastarelih odločb s področja skupne ribiške politike * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  4.4.Razveljavitev 14 zastarelih uredb na področju skupne ribiške politike * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  4.5.Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  4.6.Postopek za peticije (Sprememba naslova VIII Poslovnika) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  4.7.Sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  4.8.Sprememba proračuna št. 4/2009 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  4.9.Sprememba proračuna št. 5/2009 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  4.10.Energijsko označevanje televizorjev (glasovanje)
  4.11.Energijsko označevanje gospodinjskih hladilnih aparatov (glasovanje)
  4.12.Letni akcijski program za leto 2009 za tematski program "Nedržavni akterji in organi lokalnih skupnosti v razvoju" (Del II: ciljno naravnani ukrepi) (glasovanje)
  4.13.Splošna revizija Poslovnika Evropskega parlamenta (glasovanje)
 5.Nagovor predsednika Parlamenta
 6.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  6.1.Elektronska komunikacijska omrežja in storitve, varstvo zasebnosti in pravice uporabnikov ***II (glasovanje)
  6.2.Elektronska komunikacijska omrežja in storitve ***II (glasovanje)
  6.3.Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije in Urad ***II (glasovanje)
  6.4.Frekvenčni pasovi za mobilne komunikacije ***I (glasovanje)
  6.5.Enako obravnavanje moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost ***I (glasovanje)
  6.6.Noseče delavke ***I (glasovanje)
  6.7.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ***I (glasovanje)
  6.8.Program za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom ***I (glasovanje)
  6.9.Finančni trg: banke, pridružene centralnim institucijam, nekatere postavke lastnih sredstev, velika izpostavljenost, nadzorni režimi in krizno upravljanje (spremembe direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES) ***I (glasovanje)
  6.10.Program za podpiranje posebnih dejavnosti na področju finančnih storitev, računovodskega poročanja in revizije ***I (glasovanje)
  6.11.Zaščita živali pri usmrtitvi * (glasovanje)
  6.12.Prenovljena socialna agenda (glasovanje)
  6.13.Dejavno vključevanje oseb, izključenih s trga dela (glasovanje)
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Sestava Parlamenta
 10.Zaključki konference Združenih narodov o rasizmu (Durban II - Ženeva) (razprava)
 11.Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu v letu 2008 (razprava)
 12.Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 (sprememba Odločbe št. 573/2007/ES) ***I - Minimalni standardi za sprejem prosilcev za azil (prenovitev) ***I - Prošnja za mednarodno zaščito, ki jo v eni izmed držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanjstva (prenovitev) ***I - Vzpostavitev sistema "Eurodac" za primerjavo prstnih odtisov (prenovitev) ***I - Ustanovitev Evropskega urada za podporo azilu ***I (razprava)
 13.Dvostranski sporazumi med državami članicami in tretjimi državami, ki so povezani s sektorskimi zadevami in zajemajo pravo, ki se uporablja za pogodbena in nepogodbena obligacijska razmerja ***I - Dvostranski sporazumi med državami članicami in tretjimi državami o sodnih odločbah in sklepih v zakonskih sporih, o starševski odgovornosti in preživninskih obveznostih * - Razvoj kazenskopravnega območja EU (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 15.Nova vloga in pristojnosti Parlamenta pri izvajanju Lizbonske pogodbe - Institucionalno ravnotežje v Evropski uniji - Odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti v skladu z Lizbonsko pogodbo - Finančni vidiki Lizbonske pogodbe - Izvajanje državljanske pobude (razprava)
 16.Obrazložitve glasovanja
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (197 kb) Seznam navzočih (63 kb)    Poimensko glasovanje (3951 kb) 
 
Zapisnik (152 kb) Seznam navzočih (24 kb) Izidi glasovanja (584 kb) Poimensko glasovanje (2969 kb) 
 
Zapisnik (224 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanja (682 kb) Poimensko glasovanje (2345 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov