Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2063(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0145/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0145/2009

Συζήτηση :

PV 06/05/2009 - 15
CRE 06/05/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 07/05/2009 - 9.2
CRE 07/05/2009 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0373

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο

9.2. Ο νέος ρόλος και αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας [2008/2063(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jo Leinen (A6-0145/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Jo Leinen (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0373)

Παρεμβάσεις:

Οι Hans-Peter Martin, πριν την ψηφοφορία και Proinsias De Rossa επί της ανωτέρω παρεμβάσεως.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου