Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0242(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0283/2009

Ingivna texter :

A6-0283/2009

Debatter :

PV 06/05/2009 - 12
CRE 06/05/2009 - 12

Omröstningar :

PV 07/05/2009 - 9.7
CRE 07/05/2009 - 9.7

Antagna texter :

P6_TA(2009)0378

Protokoll
Torsdagen den 7 maj 2009 - Strasbourg

9.7. Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck (omarbetning) ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EG) nr […/…] [om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat] (omarbetning) [KOM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nicolae Vlad Popa (A6-0283/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0378)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0378)

Inlägg:

Nicolae Vlad Popa (föredragande) före omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy