Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 14 септември 2009 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Декларации на председателството
 3.Състав на Парламента
 4.Състав на политическите групи
 5.Състав на комисиите
 6.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 9.Внесени документи
 10.Въпроси за устен отговор (внасяне)
 11.Трансфер на бюджетни кредити
 12.Петиции
 13.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 14.Мерки за прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 15.Ред на работа
 16.Време за гласуване
  
16.1.Числен състав на междупарламентарните делегации (гласуване)
  
16.2.Oдобряване на назначаването на г-н Algirdas Šemeta за член на Европейската комисия (гласуване)
  
16.3.Одобряване на назначаването на г-н Paweł Samecki за член на Европейската комисия (гласуване)
  
16.4.Одобряване на назначаването на г-н Karel De Gucht за член на Европейската комисия (гласуване)
 17.Обяснениe на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Преструктуриране на европейската автомобилна индустрия, по-специално случаят Опел (разискване)
 21.Горски пожари от лято 2009 г. (разискване)
 22.Споразумение за свободна търговия с Южна Корея: въздействие върху европейската индустрия (разискване)
 23.Последици от икономическата и финансова криза за развиващите се страни и за сътрудничеството за развитие (разискване)
 24.Парламентарен имунитет
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (262 kb) Присъствен списък (63 kb)    Поименни гласувания (147 kb)    
 
Протокол (230 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от различните гласувания (73 kb) Поименни гласувания (58 kb) Приложение 1 (55 kb) 
 
Протокол (286 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от различните гласувания (399 kb) Поименни гласувания (330 kb) Приложение 1 (100 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност