Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 14. september 2009 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Parlamentets sammensætning
 4.De politiske gruppers sammensætning
 5.Udvalgenes sammensætning
 6.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 9.Modtagne dokumenter
 10.Mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)
 11.Bevillingsoverførsler
 12.Andragender
 13.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 14.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 15.Arbejdsplan
 16.Afstemningstid
  
16.1.De interparlamentariske delegationers medlemstal (afstemning)
  
16.2.Godkendelse af udnævnelsen af Algirdas Šemeta til medlem af Kommissionen (afstemning)
  
16.3.Godkendelse af udnævnelsen af Pawel Samecki til medlem af Kommissionen (afstemning)
  
16.4.Godkendelse af udnævnelsen af Karel De Gucht til medlem af Kommissionen (afstemning)
 17.Stemmeforklaringer
 18.Stemmerettelser og -intentioner
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Omstrukturering af den europæiske bilindustri, særlig hvad angår Opel (forhandling)
 21.Skovbrande i sommeren 2009 (forhandling)
 22.Frihandelsaftale med Sydkorea: virkninger for europæisk erhvervsliv (forhandling)
 23.Følgerne af den internationale økonomiske og finansielle krise for udviklingslande og udviklingssamarbejde (forhandling)
 24.Parlamentarisk immunitet
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (218 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)    Afstemning ved navneopråb (147 kb)    
 
Protokol (219 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (61 kb) Afstemning ved navneopråb (73 kb) Bilag 1 (56 kb) 
 
Protokol (258 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (218 kb) Afstemning ved navneopråb (328 kb) Bilag 1 (91 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik