Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 15. září 2009 - Štrasburk

2. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Vraždy ochránců lidských práv v Rusku

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o vraždách obránců lidských práv v Rusku (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin za skupinu S-D o vraždách obránců lidských práv v Rusku (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o vraždách obránců lidských práv v Rusku (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda za skupinu PPE o vraždách obránců lidských práv v Rusku (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle za skupinu ECR o vraždách obránců lidských práv v Rusku (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL o vraždách obránců lidských práv v Rusku (B7-0068/2009).

II. Kazachstán: případ Jevgenije Žovtise

- Heidi Hautala, Bart Staes za skupinu Verts/ALE o případu Jevgenije Žovtise v Kazachstánu (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser za skupinu S-D o případu Jevgenije Žovtise v Kazachstánu (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE o případu Jevgenije Žovtise v Kazachstánu (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE o případu Jevgenije Žovtise v Kazachstánu (B7-0069/2009),

- Willy Meyer za skupinu GUE/NGL o případu pana Žovtise v Kazachstánu (B7-0070/2009).

III. Sýrie: případ Mohannada al-Hassaního

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o případu Mohannada al-Hassaního v Sýrii (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt za skupinu S-D o případu Mohannada al-Hassaního v Sýrii (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o případu Mohannada al-Hassaního v Sýrii (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler za skupinu PPE o Sýrii: případ Mohannada al-Hassaního (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR o případu Mohannada al-Hassaního v Sýrii (B7-0075/2009),

- Willy Meyer za skupinu GUE/NGL o případu Mohannada al-Hassaního v Sýrii (B7-0076/2009).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí