Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 15. september 2009 - Strasbourg

2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland (B7-0060/2009)

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin for S&D-Gruppen om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland (B7-0061/2009)

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland (B7-0063/2009)

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland (B7-0065/2009)

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle for ECR-Gruppen om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland (B7-0067/2009)

- Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland (B7-0068/2009).

II. Kasakhstan: sagen om Evgeniy Zhovtis

- Heidi Hautala, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen om sagen om Evgeniy Zhovtis i Kasakhstan (B7-0062/2009)

- Véronique De Keyser for S&D-Gruppen om sagen om Evgeniy Zhovtis i Kasakhstan (B7-0064/2009)

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen om sagen om Evgeniy Zhovtis i Kasakhstan (B7-0066/2009)

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola for PPE-Gruppen om sagen om Evgeniy Zhovtis i Kasakhstan (B7-0069/2009)

- Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen om sagen om Evgeniy Zhovtis i Kasakhstan (B7-0070/2009).

III. Syrien: sagen om Muhannad al-Hassani

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om sagen om Muhannad al-Hassani i Syrien (B7-0071/2009)

- Véronique De Keyser, Richard Howitt for S&D-Gruppen om sagen om Muhannad al-Hassani i Syrien (B7-0072/2009)

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen om sagen om Muhannad al-Hassani i Syrien (B7-0073/2009)

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler for PPE-Gruppen om Syrien: sagen om Muhannad al-Hassani (B7-0074/2009)

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen om sagen om Muhannad al-Hassani i Syrien (B7-0075/2009)

- Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen om sagen om Muhannad al-Hassani i Syrien (B7-0076/2009).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik