Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 15. september 2009 - Strasbourg

2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I. Inimõiguslaste mõrvad Venemaal

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguslaste mõrvade kohta Venemaal (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin fraktsiooni S-D nimel inimõiguslaste mõrvade kohta Venemaal (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel inimõiguslaste mõrvade kohta Venemaal (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel inimõiguslaste mõrvade kohta Venemaal (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel inimõiguslaste mõrvade kohta Venemaal (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguslaste mõrvade kohta Venemaal (B7-0068/2009).

II. Kasahstan - Jevgeni Žovtise juhtum

- Heidi Hautala, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel Jevgeni Žovtise juhtumi kohta Kasahstanis (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser fraktsiooni S-D nimel Jevgeni Žovtise juhtumi kohta Kasahstanis (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel Jevgeni Žovtise juhtumi kohta Kasahstanis (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE nimel Jevgeni Žovtise juhtumi kohta Kasahstanis (B7-0069/2009),

- Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel hr Žovtise juhtumi kohta Kasahstanis (B7-0070/2009).

III. Süüria - Muhannad Al Hassani juhtum

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel Muhannad Al Hassani juhtumi kohta Süürias (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt fraktsiooni S-D nimel Muhannad Al Hassani juhtumi kohta Süürias (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel Muhannad Al Hassani juhtumi kohta Süürias (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel Süüria kohta: Muhannad Al Hassani juhtum (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel Muhannad Al Hassani juhtumi kohta Süürias (B7-0075/2009),

- Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel Muhannad Al Hassani juhtumi kohta Süürias (B7-0076/2009).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika