Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 15 september 2009 - Straatsburg

2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Moorden op mensenrechtenactivisten in Rusland

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over de moorden op mensenrechtenactivisten in Rusland (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin, namens de S-D-Fractie, over de moorden op mensenrechtenactivisten in Rusland (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de moorden op mensenrechtenactivisten in Rusland (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, over de moorden op mensenrechtenactivisten in Rusland (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over de moorden op mensenrechtenactivisten in Rusland (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, over de moorden op mensenrechtenactivisten in Rusland (B7-0068/2009).

II. Kazachstan: de zaak Evgeniy Zhovtis

- Heidi Hautala, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de zaak Evgeniy Zhovtis in Kazachstan (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser, namens de S-D-Fractie, over de zaak Evgeniy Zhovtis in Kazachstan (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, over de zaak Evgeniy Zhovtis in Kazachstan (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-Fractie, over de zaak Evgeniy Zhovtis in Kazachstan (B7-0069/2009),

- Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de zaak Evgeniy Zhovtis in Kazachstan (B7-0070/2009).

III. Syrië: de zaak Muhannad Al Hassani

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de zaak Muhannad Al Hassani in Syrië (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, namens de S-D-Fractie, over de zaak Muhannad Al Hassani in Syrië (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de zaak Muhannad Al Hassani in Syrië (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, over de zaak Muhannad Al Hassani in Syrië (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, over de zaak Muhannad Al Hassani in Syrië (B7-0075/2009),

- Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de zaak Muhannad Al Hassani in Syrië (B7-0076/2009).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.

Juridische mededeling - Privacybeleid