Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 15 września 2009 r. - Strasburg

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. Zabójstwa obrońców praw człowieka w Rosji

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin w imieniu grupy S-D w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji (B7-0068/2009).

II. Kazachstan: przypadek Jewgienija Żowtisa

- Heidi Hautala, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie przypadku Jewgienija Żowtisa w Kazachstanie (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser w imieniu grupy S-D w sprawie przypadku Jewgienija Żowtisa w Kazachstanie (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE w sprawie przypadku Jewgienija Żowtisa w Kazachstanie (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE w sprawie przypadku Jewgienija Żowtisa w Kazachstanie (B7-0069/2009),

- Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie przypadku J. Żowtisa w Kazachstanie (B7-0070/2009).

III. Syria: sprawa Muhannada Al Hassaniego

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie przypadku Muhannada Al Hassaniego w Syrii (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt w imieniu grupy S-D w sprawie przypadku Muhannada Al Hassaniego w Syrii (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE w sprawie przypadku Muhannada Al Hassaniego w Syrii (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler w imieniu grupy PPE w sprawie Syrii: przypadek Muhannada Al Hassaniego (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR w sprawie przypadku Muhannada Al Hassaniego w Syrii (B7-0075/2009),

- Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie przypadku Muhannada Al Hassaniego w Syrii (B7-0076/2009).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności