Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 15. septembra 2009 - Štrasburg

2. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Vraždy obhajcov ľudských práv v Rusku

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o vraždách obhajcov ľudských práv v Rusku (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin za skupinu S-D o vraždách obhajcov ľudských práv v Rusku (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o vraždách obhajcov ľudských práv v Rusku (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda za skupinu PPE o vraždách obhajcov ľudských práv v Rusku (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle za skupinu ECR o vraždách obhajcov ľudských práv v Rusku (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL o vraždách obhajcov ľudských práv v Rusku (B7-0068/2009).

II. Kazachstan: prípad Evgenija Žovtisa

- Heidi Hautala, Bart Staes za skupinu Verts/ALE o prípade Evgenija Žovtisa v Kazachstane (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser za skupinu S-D o prípade Evgenija Žovtisa v Kazachstane (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE o prípade Evgenija Žovtisa v Kazachstane (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE o prípade Evgenija Žovtisa v Kazachstane (B7-0069/2009),

- Willy Meyer za skupinu GUE/NGL o prípade Evgenija Žovtisa v Kazachstane (B7-0070/2009).

III. Sýria: prípad Mohameda Al Hassaniho

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o prípade Mohameda Al Hassaniho v Sýrii (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt za skupinu S-D o prípade Mohameda Al Hassaniho v Sýrii (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o prípade Mohameda Al Hassaniho v Sýrii (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler za skupinu PPE o Sýrii: prípad Mohameda Al Hassaniho (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR o prípade Mohameda Al Hassaniho v Sýrii (B7-0075/2009),

- Willy Meyer za skupinu GUE/NGL o prípade Mohameda Al Hassaniho v Sýrii (B7-0076/2009).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia