Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 15 september 2009 - Strasbourg

2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. Mord på människorättsaktivister i Ryssland

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, om mord på människorättsaktivister i Ryssland (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin för S&D-gruppen, om mord på människorättsaktivister i Ryssland (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om mord på människorättsaktivister i Ryssland (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, om mord på människorättsaktivister i Ryssland (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle för ECR-gruppen, om mord på människorättsaktivister i Ryssland (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, om mord på människorättsaktivister i Ryssland (B7-0068/2009).

II. Kazakstan och fallet Evgeniy Zhovtis

- Heidi Hautala, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om fallet Evgeniy Zhovtis i Kazakstan (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser för S&D-gruppen, om fallet Evgeniy Zhovtis i Kazakstan (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, om fallet Evgeniy Zhovtis i Kazakstan (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola för PPE-gruppen, om fallet Evgeniy Zhovtis i Kazakstan (B7-0069/2009),

- Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om fallet Evgeniy Zhovtis i Kazakstan (B7-0070/2009).

III. Syrien och fallet Muhannad Al Hassani

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om fallet Muhannad Al Hassani i Syrien (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt för S&D-gruppen, om fallet Muhannad Al Hassani i Syrien (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, som fallet Muhannad Al Hassani i Syrien (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler för PPE-gruppen, om Syrien och fallet Muhannad Al Hassani (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, om fallet Muhannad Al Hassani i Syrien (B7-0075/2009),

- Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om fallet Muhannad Al Hassani i Syrien (B7-0076/2009).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy