Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург

3. Представяне на общия проектобюджет от Съвета - Финансова 2010 г.
CRE

Hans Lindblad (действащ председател на Съвета) направи представянето.

Изказаха се: Algirdas Šemeta (член на Комисията), László Surján (докладчик), Vladimír Maňka (докладчик), Alain Lamassoure (председател на комисията BUDG), и Hans Lindblad.

Точката е приключена.

Правна информация - Политика за поверителност