Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 15. září 2009 - Štrasburk

4. Přistěhovatectví, úloha Frontexu a spolupráce mezi státy (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Přistěhovatectví, úloha Frontexu a spolupráce mezi státy

Tobias Billström (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Jacques Barrot (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Simon Busuttil za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S-D, Sonia Alfano za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFD, Louis Bontes nezařazený, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Rui Tavares, Roberta Angelilli, Stavros Lambrinidis, Hélène Flautre, Clemente Mastella, David-Maria Sassoli, Niki Tzavela, Sylvie Guillaume a Rita Borsellino.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papastamkos, Barbara Lochbihler, Alf Svensson a Antonio Cancian.

Vystoupili: Tobias Billström a Jacques Barrot.

Rozprava byla uzavřena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí