Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2048(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0008/2009

Ingivna texter :

A7-0008/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/09/2009 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0008

Protokoll
Tisdagen den 15 september 2009 - Strasbourg

5.3. Användning av Europeiska unionens solidaritetsfond (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A7-0008/2009)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2009)0008)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy