Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 15 september 2009 - Straatsburg

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

5. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Overeenkomst EG/Mongolië over bepaalde aspecten van luchtvaartdiensten * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

5.2. Overeenkomst EG/China inzake zeevervoer * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

5.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

5.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

5.5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2009 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

5.6. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2009 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

5.7. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2009 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid