Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург

7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Leonardo Domenici, Brian Crowley, Adrian Severin и Ana Gomes уведомиха, че са присъствали, но не са успели да гласуват.

Robert Sturdy уведоми, че е присъствал, но не е участвал в гласуването относно докладите Brian Simpson A7-0001/2009 и A7-0002/2009.

Правна информация - Политика за поверителност