Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 15 september 2009 - Straatsburg

7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Leonardo Domenici, Brian Crowley, Adrian Severin en Ana Gomes hebben laten weten dat zij weliswaar aanwezig waren, doch niet aan de stemming hebben kunnen deelnemen.

Robert Sturdy heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, doch niet aan de stemming over de verslagen Brian Simpson A7-0001/2009 en A7-0002/2009 heeft deelgenomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid