Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.20 π.μ και επαναλαμβάνεται στις 11.35 π.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

8. Εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Πλήρη Πρακτικά

Παρουσία των Emilio Colombo, Enrique Barón Crespo, Egon A. Klepsch, Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Nicole Fontaine, Pat Cox και Hans-Gert Pöttering, πρώην Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Jerzy Buzek (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) εκφωνεί την εναρκτήρια ομιλία του στην οποία παρουσιάζει τις προτεραιότητες της εντολής του για τα δυόμισι επόμενα χρόνια.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Cecilia Malmström (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marek Siwiec, Eva Lichtenberger, Zoltán Balczó, Zuzana Roithová, Charles Tannock, Csaba Sógor, Diane Dodds, Csaba Sándor Tabajdi, Antonello Antinoro, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Krisztina Morvai, László Tőkés και Wojciech Michał Olejniczak.

Παρεμβαίνει ο Jerzy Buzek ο οποίος απαντά στις ερωτήσεις των προηγούμενων παρεμβαινόντων.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου