Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 15 september 2009 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 11.20 uur onderbroken en om 11.35 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

8. Openingstoespraak van de Voorzitter van het Europees Parlement
CRE

In aanwezigheid van Emilio Colombo, Enrique Barón Crespo, Egon A. Klepsch, Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Nicole Fontaine, Pat Cox en Hans-Gert Pöttering, oud-voorzitters van het Europees Parlement, houdt Jerzy Buzek (Voorzitter van het Europees Parlement) zijn openingstoespraak, waarin hij de prioriteiten van zijn mandaat voor de komende tweeëneenhalf jaar uiteenzet.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S-D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Cecilia Malmström (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marek Siwiec, Eva Lichtenberger, Zoltán Balczó, Zuzana Roithová, Charles Tannock, Csaba Sógor, Diane Dodds, Csaba Sándor Tabajdi, Antonello Antinoro, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Krisztina Morvai, László Tőkés en Wojciech Michał Olejniczak.

Het woord wordt gevoerd door Jerzy Buzek die ingaat op de vragen van voorgaande sprekers.

Het punt wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid