Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 15 septembrie 2009 - Strasbourg

(Şedinţa, suspendată la 11.20, a fost reluată la 11.35.)

PREZIDEAZĂ: Jerzy BUZEK
Preşedinte

8. Alocuţiunea de inaugurare a preşedintelui Parlamentului European
Stenograma

În prezenţa lui Emilio Colombo, Enrique Barón Crespo, Egon A Klepsch, Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Nicole Fontaine, Pat Cox şi Hans-Gert Pöttering, foşti preşedinţi ai Parlementului European, Jerzy Buzek (Preşedintele Parlamentului European) a prezentat alocuţiunea de inaugurare în care a anunţat priorităţile mandatului său pentru următorii doi ani şi jumătate.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Martin Schulz, în numele Grupului S-D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR, Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD, Bruno Gollnisch, neafiliat, Cecilia Malmström (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei).

PREZIDEAZĂ: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marek Siwiec, Eva Lichtenberger, Zoltán Balczó, Zuzana Roithová, Charles Tannock, Csaba Sógor, Diane Dodds, Csaba Sándor Tabajdi, Antonello Antinoro, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Krisztina Morvai, László Tőkés şi Wojciech Michał Olejniczak.

A intervenit Jerzy Buzek pentru a răspunde întrebărilor celor care au intervenit anterior.

Acest punct este închis.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate