Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 15. septembra 2009 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 11.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.35 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

8. Inauguračný prejav predsedu Európskeho parlamentu
Doslovný zápis

Jerzy Buzek (predseda Európskeho parlamentu) predniesol inauguračný prejav, v ktorom predstavil priority svojho nadchádzajúceho dva a polročného funkčného obdobia. Prejav si vypočuli aj predošlí predsedovia Európskeho parlamentu Emilio Colombo, Enrique Barón Crespo, Egon A Klepsch, Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Nicole Fontaine, Pat Cox a Hans-Gert Pöttering.

Vystúpili títo rečníci: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S-D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD, nezaradený poslanec Bruno Gollnisch, Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marek Siwiec, Eva Lichtenberger, Zoltán Balczó, Zuzana Roithová, Charles Tannock, Csaba Sógor, Diane Dodds, Csaba Sándor Tabajdi, Antonello Antinoro, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Krisztina Morvai, László Tőkés a Wojciech Michał Olejniczak.

V rozprave vystúpil Jerzy Buzek, aby odpovedal na otázky, ktoré položili predchádzajúci rečníci.

Bod je uzavretý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia