Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.25 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
Πλήρη Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Martin Schulz, ο οποίος επανέρχεται στα λεχθέντα σήμερα το πρωί από την Krisztina Morvai κατά της Kinga Göncz, η τελευταία επί προσωπικού σε συνέχεια των ανωτέρω και ο Zoltán Balczó επί της παρεμβάσεως του Martin Schulz.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου