Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 15. septembra 2009 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 13.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
Doslovný zápis

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Martin Schulz, aby nadviazal na dopoludňajšie vystúpenie Krisztiny Morvaiovej týkajúce sa Kingy Gönczovej, ktorá následne vystúpila s osobným vyhlásením v tejto veci, a Zoltán Balczó, aby sa vyjadril k príspevku Martina Schulza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia