Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2009. szeptember 15., Kedd - Strasbourg

10. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktusokat írja alá a Parlament eljárási szabályzata 74. cikkének megfelelően:

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a több tagállam által indított európai metrológiai kutatási és fejlesztési programban való közösségi részvételről (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második Marco Polo program (Marco Polo II.) létrehozásáról szóló 1692/2006/EK rendelet módosításáról (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről (kodifikált változat) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egész közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (kodifikált változat) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a társasági jog területén az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról (kodifikált változat) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (kodifikált változat) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről (kodifikált változat) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 77/91/EGK, a 78/855/EGK, a 82/891/EGK tanácsi irányelveknek és a 2005/56/EK irányelvnek az egyesülések és szétválások esetében alkalmazandó jelentéstételi és dokumentációs kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén egyes tevékenységeket támogató közösségi program létrehozásáról (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközökről (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről, és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fókatermékek kereskedelméről (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK rendelet módosításáról (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról (átdolgozás) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet módosításáról és mellékletei tartalmának meghatározásáról (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelminősítő intézetekről (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyszerű nyomástartó edényekről (kodifikált változat) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvnek egyes határidők meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

Az elnök közli, hogy négy, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szöveget szerdán, 15.00 órakor írnak alá a plenáris ülésen.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat