Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Представяне на общия проектобюджет от Съвета - Финансова 2010 г.
 4.Имиграцията, ролята на Frontex и сътрудничеството между държавите (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Споразумение между EO и Монголия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Споразумение за морски транспорт между ЕО и Китай * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Mобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Mобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Проект на коригиращ бюджет № 6/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Проект на коригиращ бюджет № 7/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Проект на коригиращ бюджет № 8/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Встъпително слово на Председателя на Европейския парламент
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 11.Декларация на кандидата за председател на Комисията(разискване)
 12.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 13.Дневен ред на следващото заседание
 14.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (157 kb) Присъствен списък (67 kb)    Резултати от поименно гласуване (339 kb) 
 
Протокол (113 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (83 kb) Резултати от поименно гласуване (214 kb) 
 
Протокол (221 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (396 kb) Резултати от поименно гласуване (456 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност