Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 15. september 2009 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Forelæggelse ved Rådet af forslaget til det almindelige budget - Budgetproceduren 2010
 4.Indvandring, Frontex' rolle og mellemstatsligt samarbejde (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Aftale EF/Mongoliet om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.2.Ændring af søtransportaftalen EF/Kina * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.3.Anvendelse af Solidaritetsfonden (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.4.Anvendelse af Globaliseringsfonden (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.5.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.6.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.7.Forslag til ændringsbudget nr. 8/2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Tiltrædelsestale af Europa-Parlamentets formand
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
 11.Redegørelse fra den indstillede formand for Kommissionen (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 13.Dagsorden for næste møde
 14.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (135 kb) Tilstedeværelsesliste (67 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (339 kb) 
 
Protokol (105 kb) Tilstedeværelsesliste (25 kb) Afstemningsresultater (70 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (337 kb) 
 
Protokol (202 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb) Afstemningsresultater (133 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (504 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik