Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 15. september 2009 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.2010. aasta üldeelarve projekti esitlemine nõukogu poolt
 4.Sisseränne, Frontex'i roll ja riikidevaheline koostöö (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.EÜ ja Mongoolia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.2.EÜ ja Hiina vaheline mereveoleping - Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.3.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.5.Paranduseelarve nr 6/2009 projekt (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.6.Paranduseelarve nr 7/2009 projekt (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.7.Paranduseelarve nr 8/2009 projekt (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Euroopa Parlamendi presidendi avakõne
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 11.Komisjoni presidendi kandidaadi avaldus (arutelu)
 12.Infotund (küsimused komisjonile)
 13.Järgmise istungi päevakord
 14.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (138 kb) Kohalolijate nimekiri (67 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (339 kb) 
 
Protokoll (104 kb) Kohalolijate nimekiri (25 kb) Hääletuste tulemused (71 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (337 kb) 
 
Protokoll (203 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (146 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (435 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika