Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 15 september 2009 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Presentatie door de Raad van de ontwerpbegroting - Begrotingsjaar 2010
 4.Immigratie, de rol van Frontex en samenwerking tussen de staten (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Overeenkomst EG/Mongolië over bepaalde aspecten van luchtvaartdiensten * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Overeenkomst EG/China inzake zeevervoer * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2009 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2009 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2009 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Openingstoespraak van de Voorzitter van het Europees Parlement
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten
 11.Verklaring van de voorgedragen voorzitter van de Commissie (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 13.Agenda van de volgende vergadering
 14.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (137 kb) Presentielijst (67 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (339 kb) 
 
Notulen (108 kb) Presentielijst (25 kb) Stemmingsuitslagen (92 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (337 kb) 
 
Notulen (203 kb) Presentielijst (65 kb) Stemmingsuitslagen (136 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (435 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid