Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 15. septembra 2009 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Predstavenie návrhu všeobecného rozpočtu Radou - rozpočtový rok 2010
 4.Imigrácia, úloha Frontex-u a spolupráca medzi štátmi (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Dohoda ES/Mongolsko o určitých aspektoch leteckých služieb * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Dohody ES/Čína o námornej doprave * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2009 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2009 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.7.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2009 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Inauguračný prejav predsedu Európskeho parlamentu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 11.Vyhlásenie kandidáta na predsedu Komisie (rozprava)
 12.Hodina otázok (pre Komisiu)
 13.Program rokovania na nasledujúci deň
 14.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (135 kb) Prezenčná listina (67 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (339 kb) 
 
Zápisnica (105 kb) Prezenčná listina (25 kb) Výsledky hlasovania (73 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (336 kb) 
 
Zápisnica (205 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (305 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (501 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia