Index 
Jegyzőkönyv
PDF 204kWORD 110k
2009. szeptember 15., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A 2010-es általános költségvetési tervezet Tanács általi bemutatása
 4.Bevándorlás, a Frontex szerepe és az államok közötti együttműködés (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.EK/Mongólia megállapodás a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.2.EK/Kína megállapodás a tengeri közlekedésről * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.3.Az EU Szolidaritási Alapjának felhasználása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.4.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap felhasználása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.5.6/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.6.7/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
5.7.8/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az Európai Parlament elnökének nyitóbeszéde
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása
 11.A Bizottság elnökjelöltjének nyilatkozata (vita)
 12.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 13.A következő ülésnap napirendje
 14.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.10-kor nyitják meg.


2. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I. Emberi jogi jogvédők ellen elkövetett gyilkosságok Oroszországban

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, emberi jogi jogvédők ellen elkövetett gyilkosságokról Oroszországban (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, emberi jogi jogvédők ellen elkövetett gyilkosságokról Oroszországban (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, emberi jogi jogvédők ellen elkövetett gyilkosságokról Oroszországban (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, emberi jogi jogvédők ellen elkövetett gyilkosságokról Oroszországban (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, emberi jogi jogvédők ellen elkövetett gyilkosságokról Oroszországban (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, emberi jogi jogvédők ellen elkövetett gyilkosságokról Oroszországban (B7-0068/2009).

II. Kazahsztán: Jevgenyij Zovtisz esete

- Heidi Hautala, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jevgenyij Zovtisz esetéről Kazahsztánban (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jevgenyij Zovtisz esetéről Kazahsztánban (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jevgenyij Zovtisz esetéről Kazahsztánban (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jevgenyij Zovtisz esetéről Kazahsztánban (B7-0069/2009),

- Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jevgenyij Zovtisz esetéről Kazahsztánban (B7-0070/2009).

III. Szíria: Muhannad Al Hasszani esete

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Muhannad Al Hasszani esetéről Szíriában (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Muhannad Al Hasszani esetéről Szíriában (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Muhannad Al Hasszani esetéről Szíriában (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Muhannad Al Hasszani esetéről Szíriában (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Muhannad Al Hasszani esetéről Szíriában (B7-0075/2009),

- Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Muhannad Al Hasszani esetéről Szíriában (B7-0076/2009).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


3. A 2010-es általános költségvetési tervezet Tanács általi bemutatása

Hans Lindblad (a Tanács soros elnöke) rövid ismertetést tart.

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja), László Surján (előadó), Vladimír Maňka (előadó), Alain Lamassoure (a BUDG bizottság elnöke), és Hans Lindblad

A napirendi pontot lezárják.


4. Bevándorlás, a Frontex szerepe és az államok közötti együttműködés (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Bevándorlás, a Frontex szerepe és az államok közötti együttműködés

Tobias Billström (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Simon Busuttil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Louis Bontes, független, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Rui Tavares, Roberta Angelilli, Stavros Lambrinidis, Hélène Flautre, Clemente Mastella, David-Maria Sassoli, Niki Tzavela, Sylvie Guillaume és Rita Borsellino.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papastamkos, Barbara Lochbihler, Alf Svensson és Antonio Cancian.

Felszólal: Tobias Billström és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

5. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


5.1. EK/Mongólia megállapodás a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló, az Európai Közösség és Mongólia kormánya közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0731 - C7-0001/2009 - 2007/0252(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Brian Simpson (A7-0001/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2009)0006)


5.2. EK/Kína megállapodás a tengeri közlekedésről * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [08127/2009 - 13698/2008 - C7-0030/2009 - 2008/0133(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Brian Simpson (A7-0002/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2009)0007)


5.3. Az EU Szolidaritási Alapjának felhasználása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról, melynek tárgya az Európai Unió Szolidaritási Alapjának felhasználása, összhangban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás 26. pontjával [COM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A7-0008/2009)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2009)0008)


5.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap felhasználása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról, melynek tárgya az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap felhasználása, összhangban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás 28. pontjával [COM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A7-0006/2009)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2009)0009)


5.5. 6/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság [11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jutta Haug (A7-0003/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2009)0010)


5.6. 7/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 7/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (Klaus vihar Franciaországban) [12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jutta Haug (A7-0009/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2009)0011)


5.7. 8/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 8/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről: Europol, Eurojust, OLAF [12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jutta Haug (A7-0010/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2009)0012)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Leonardo Domenici, Brian Crowley, Adrian Severin és Ana Gomes közlik, hogy jelen voltak ugyan, de nem tudtak szavazni.

Robert Sturdy közli, hogy jelen volt, de nem vett részt a Brian Simpson jelentéseiről (A7-0001/2009 és A7-0002/2009) szóló szavazásokon.


(A 11.20-kor megszakított ülést 11.35-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

8. Az Európai Parlament elnökének nyitóbeszéde

Emilio Colombo, Enrique Barón Crespo, Egon A Klepsch, Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Nicole Fontaine, Pat Cox és Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament korábbi elnökei jelenlétében Jerzy Buzek (az Európai Parlament elnöke) elmondja nyitóbeszédét, amelyben ismerteti eljövendő két és fél éves megbízatása prioritásait.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Michał Tomasz Kamiński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Cecilia Malmström (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke).

ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marek Siwiec, Eva Lichtenberger, Zoltán Balczó, Zuzana Roithová, Charles Tannock, Csaba Sógor, Diane Dodds, Csaba Sándor Tabajdi, Antonello Antinoro, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Krisztina Morvai, László Tőkés és Wojciech Michał Olejniczak.

Felszólal: Jerzy Buzek, aki válaszol a korábbi felszólalók kérdéseire.

A napirendi pontot lezárják.


(A 13.25-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

°
° ° °

Felszólal: Martin Schulz, aki visszatér Krisztina Morvai ma délelőtti, Kinga Göncz ellen irányuló felszólalására, melynek kapcsán személyes észrevételt tesz, és Zoltán Balczó, Martin Schulz felszólalásával kapcsolatban.


10. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktusokat írja alá a Parlament eljárási szabályzata 74. cikkének megfelelően:

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a több tagállam által indított európai metrológiai kutatási és fejlesztési programban való közösségi részvételről (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második Marco Polo program (Marco Polo II.) létrehozásáról szóló 1692/2006/EK rendelet módosításáról (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről (kodifikált változat) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egész közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (kodifikált változat) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a társasági jog területén az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról (kodifikált változat) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (kodifikált változat) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről (kodifikált változat) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 77/91/EGK, a 78/855/EGK, a 82/891/EGK tanácsi irányelveknek és a 2005/56/EK irányelvnek az egyesülések és szétválások esetében alkalmazandó jelentéstételi és dokumentációs kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén egyes tevékenységeket támogató közösségi program létrehozásáról (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközökről (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről, és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fókatermékek kereskedelméről (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK rendelet módosításáról (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról (átdolgozás) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet módosításáról és mellékletei tartalmának meghatározásáról (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelminősítő intézetekről (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyszerű nyomástartó edényekről (kodifikált változat) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvnek egyes határidők meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

Az elnök közli, hogy négy, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szöveget szerdán, 15.00 órakor írnak alá a plenáris ülésen.


11. A Bizottság elnökjelöltjének nyilatkozata (vita)

José Manuel Barroso, a Bizottság elnökjelöltje nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol Miguel Portas „kék kártyás eljárás” (az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése) szerint feltett kérdésére is, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Michał Tomasz Kamiński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Cecilia Malmström (a Tanács soros elnöke), José Manuel Barroso, Othmar Karas, Stephen Hughes, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Timothy Kirkhope, Jean-Luc Mélenchon, Timo Soini, Francisco Sosa Wagner, Carlos Coelho és Hannes Swoboda.

ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

Felszólal: Marielle De Sarnez, Sven Giegold, Roberts Zīle, Joe Higgins, Nicole Sinclaire, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Adrian Severin, Andrew Duff, Hans-Peter Martin a felszólalási időkeret felosztásáról, José Manuel Barroso, Hélène Flautre, Derk Jan Eppink, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marita Ulvskog, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, George Becali, Mario Mauro, Monika Flašíková Beňová és Sophia in 't Veld.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Judith Sargentini, Diane Dodds, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Michel Barnier, David-Maria Sassoli, Marian-Jean Marinescu, Catherine Trautmann, Wim van de Camp, Glenis Willmott, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Markus Ferber, Csaba Sándor Tabajdi, Simon Busuttil, Zoran Thaler, Gunnar Hökmark, Erminia Mazzoni, Sophie Briard Auconie, Sandra Kalniete és Damien Abad.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Brian Crowley, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, Martin Ehrenhauser és Zoltán Balczó.

Felszólal: José Manuel Barroso.

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

A vitát berekesztik.

A Bizottság elnökének megválasztására szerdán kerül sor.


ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

12. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B7-0203/2009).

20. kérdés (Ilda Figueiredo): A textil- és a ruhaipar védelme a nemzetközi kereskedelemben.

Catherine Ashton (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Ilda Figueiredo és David Martin kiegészítő kérdéseire.

21. kérdés (Brian Crowley): Az Európai Unió prioritásai az éghajlatváltozásról szóló kormányközi konferencián.

Stavros Dimas (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre, illetve Brian Crowley, Silvia-Adriana Ţicău és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

22. kérdés (Silvia-Adriana Ţicău): Intézkedések az energiahatékonyság javítása és a megújuló energia igénybe vétele érdekében tett befektetések ösztönzésére.

Stavros Dimas válaszol a kérdésre, illetve Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly és Andreas Mölzer kiegészítő kérdéseire.

23. kérdés (Czesław Adam Siekierski): Fejlesztési segélyek válság idején.

Karel De Gucht (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Czesław Adam Siekierski és Franz Obermayr kiegészítő kérdéseire.

24. kérdés (Fiorello Provera): Demográfia és fejlesztéspolitika Afrikában.

Karel De Gucht válaszol a kérdésre, illetve Fiorello Provera és Andreas Mölzer kiegészítő kérdéseire.

25. kérdés (Jim Higgins): Az EU és Kolumbia közötti szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások felfüggesztése.

Catherine Ashton válaszol a kérdésre, illetve Jim Higgins és David Martin kiegészítő kérdéseire.

26. kérdés (Georgios Papastamkos): A nemzetközi kereskedelem helyreállítása.

Catherine Ashton válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papastamkos kiegészítő kérdésére.

A 27. kérdés tárgytalan, mivel a szerzője nincs jelen.

28. kérdés (Liam Aylward): Az európai marha- és bárányhús-termékek forgalmazásáról.

Catherine Ashton válaszol a kérdésre, illetve Liam Aylward és Seán Kelly kiegészítő kérdéseire.

29. kérdés (Bernd Posselt): A Cseh Köztársaság és Közép-Németország területén végzett barnaszén-kitermelés által okozott környezeti ártalmak.

Stavros Dimas válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt kiegészítő kérdésére.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


13. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 427.526/OJME).


14. Az ülés berekesztése

Az ülést 20.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Dagmar Roth-Behrendt

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat