Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 16. september 2009 - Strasbourg

4. G20 tippkohtumine Pittsburghis (24.-25. september 2009) (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: G20 tippkohtumine Pittsburghis (24.-25. september 2009)

Cecilia Malmström (nõukogu eesistuja) ja Joaquín Almunia (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S-D nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni EFD nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Othmar Karas, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Cornelis de Jong, Krisztina Morvai, Werner Langen ja Edward Scicluna.

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

Sõna võtsid Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Paul Gauzès, Alejandro Cercas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner, Kader Arif ja Ramón Jáuregui Atondo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Pascal Canfin, Vicky Ford, Enikő Győri, Csaba Sándor Tabajdi ja Corinne Lepage.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Joaquín Almunia.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk

Õigusteave - Privaatsuspoliitika